O nás

Odloučené pracoviště Pasovská je místem odborného výcviku oborů Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Mechanik instalatérských a elektronických zařízení budov a autoelektrikářů. Odborný výcvik zde probíhá už od roku xxxx a za celou tu dobu se tu vystřídalo spoustu budoucích profesionálů ve svém oboru a to jen díky našim kvalifikovaným mistrům. Naši žáci mají k dispozici 2 elektro dílny, jednu počítačovou učebnu, jednu učebnu pro autoelektrikáře a spoustu dalších učeben.

Z HISTORIE

Odloučené pracoviště Pasovská Střední školy a Základní školy Vimperk vzniklo v roce 1977 z důvodu potřeby zabezpečit toto odvětví kvalifikovanými silami v oblasti.

SPV:

  • zajišťovalo  praktickou výuku a přípravu na dělnická povolání v elektrotechnickém průmyslu se zaměřením   na vysokofrekvenční techniku.
  • pracovalo vždy jako místně odloučené pracoviště pro praktickou výuku, řízené přímo útvarem pro výchovu Tesla k. p. Praha, kdy odborná výuka byla zajišťována u SOU Netolice.

Jako samostatný právní subjekt vniklo SPV Vimperk 24. června 1991, kdy bylo zřízeno rozhodnutím ministerstva průmyslu ČR. V roce 2001 oslavilo SPV 10 let samostatnosti. Rozhodnutím č. 1971/96-74, ze dne 25. 5. 1996 Ministerstva hospodářství ČR, bylo zařazeno do sítě škol. V dalších letech bylo SPV delimitováno pod Ministerstvo školství ČR a v roce 2001 bylo delimitováno pod Jihočeský kraj.

V roce 1999 vyhrálo SPV výběrové řízení na výrobu a provozování televizního kanálu pro kabelovou televizi města Vimperk.  Na této práci se má možnost podílet celá řada žáků školy a příjem je velmi důležitým zdrojem pro obnovování studiové techniky, která je využívána i pro výuku. Žáci školy provádí i technický servis zařízení kabelové televize na území celého města. Smluvním partnerem je majitel rozvodů firma Elsat České Budějovice.

Od školního roku 2000 -2001 provádí žáci ozvučování akcí, které se pořádají ve městě a okolí. K tomuto účelu byla městem Vimperk dodána špičková aparatura, kterou žáci mohou nejen používat, ale provádět i servis.

V roce 2001 byl zrušen starý přenosový vůz, který sloužil pro výuku žáků více než pět let. Pracovníci SPV společně s žáky postavili vlastními silami nový čtyřkamerový přenosový vůz vlastní konstrukce. Ve vozidle Renault Master byla použita tehdy moderní technologie Bosch a Sony.

V roce 2000 byla rovněž dokončena stavba nového televizního studia a zároveň byla zahájena stavba nahrávacího zvukového studia, které bylo určeno zejména pro dechový orchestr ZUŠ Vimperk.

Ve školním roce 2000 - 2001 byla zároveň provedena rozsáhlá rekonstrukce obvodového pláště budovy, její zateplení a výměna oken. Byla zahájena 1. etapa rekonstrukce sociálních zařízení. Rovněž byl vybudován nový hlavní vstup do budovy. Důvodem této změny byla bezpečnost žáků.

V tomtéž školním roce byla zahájena výuka v novém studijním oboru Mechanik, elektronik 26 - 43L /  001. Tento studijní obor je profilován na televizní a studiovou techniku. Byl založen filmový klub pro žáky školy. Důvodem k založení je využívání volného času, ale i rozšiřování vědomostí žáků v oblasti filmové tvorby.

SPV se spolu s TV Epigon zúčastňuje celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Zde jsme ve školním roce 2000 - 2001 získali první cenu v technické kategorii za soutěžní exponát "Digitální střihové pracoviště". Velmi vysoce bylo hodnoceno i dílo v kategorii umělecké, videodokument Kaplička ve Zdůlí.

V roce 2014 začala rozsáhlá rekonstrukce Odloučeného pracoviště Pasovská, kdy došlo k opravě fasády, kompletnímu zateplení a došlo k zavedení nové vzduchotechniky pro vytápění budovy.

Ve školním roce 2014/2015 zde probíhala poslední rok teoretická výuka, od šk. roku 2015/2016 je již Odloučené pracoviště Pasovská zaměřeno čistě na praktickou výuku.

Od roku 2015 v naší budově již nesídlí TV Epigon, protože došlo k jeho přesunu do přízemí Domova mládeže v Nerudově ulici 267.

Odloučené pracoviště Pasovská je fyzicky situováno do staré budovy Tesla k. p. Vimperk, nyní v majetku Střední školy a Základní školy Vimperk, resp. Jihočeského kraje.