ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

Žákům nabízíme:

V 1. ročníku všeobecné zaměření s důrazem na základy elektrotechniky

a výpočetní techniku.  

Ve vyšších ročnících je výuka zaměřena odborně.

Studenti mají k dispozici tři televizní studia, několik digitálních střižen včetně nejnovější technologie HD, podílejí se na výrobě pořadů pro kabelovou televizi.

Obor se širokým základem a s možnou specializací ve třetím ročníku. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené

s výrobou, montáží, údržbou a opravami  elektronických výrobků

a zařízení z oblasti automatizace, měření a regulační techniky.

 

Absolvent získá:

Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné  způsobilosti

v elektrotechnice.

 

Profil a uplatnění absolventa:

Cílem tříletého oboru je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní

a opravárenské práce na elektronických zařízení daného oboru.

Po zvládnutí teoretické a praktické výuky vykoná absolvent závěrečnou zkoušku a obdrží výuční list, který bude garancí toho, že se stane dobrým odborníkem s širokým všeobecným i odborným rozhledem, manuálně zdatným, schopným samostatně aplikovat získané znalosti.

Příprava vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen

v praxi vykonávat komplexní činnosti spojené s montáží, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním a údržbou elektronických zařízení.

 

Absolvent umí:

Nainstalovat, uvést do provozu a opravit běžná  zařízení investiční, spotřební, kancelářské a výpočetní techniky.

Provést jednoduché elektromontážní práce na kabelových rozvodech.

Navrhnout komponenty zabezpečovacího systému objektu a provést elektromontážní práce.

Vyrobit jednoduchá elektronická zařízení a obvody podle technické dokumentace:

    - s analogovými součástkami

    - v oblasti číslicové techniky

    - elektronická zařízení řízená mikroprocesory