MECHANIK ELEKTROTECHNIK - televizní a výpočetní technika

Zaměření oboru:

  • výroba a oprava elektronických zařízení
  • audiovizuální studiová technika
  • počítačové a síťové technologie
  • kamerové, zabezpečovací a přístupové systémy

Výuka:

Výuka probíhá v učebnách Střední školy, televizních studiích a odborných učebnách Odloučeného pracoviště. Studenti mají k dispozici tři televizní studia a několik digitálních střižen, kde mají možnost se podílet na výrobě pořadů pro kabelovou televizi města Vimperk. K dispozici je také zvukové studio, odkud je vysíláno WebRádio Epigon, jehož program tvoří právě studenti tohoto oboru.

Student v průběhu studia absolvuje povinné předměty, ve 3. a 4. ročníku se výuka rozšíří o povinně volitelné předměty Aplikovaná výpočetní technika a Elektronická zařízení, kterými se posílí příprava na zkoušku z volitelného předmětu maturitní zkoušky. V průběhu studia absolvuje odborné semináře Výroba počítačové reklamy a Počítačová grafika.

Studenti jsou po celou dobu studia systematicky připravováni po stránce odborné, což jim umožňuje po složení maturitní zkoušky okamžitě se uplatnit na trhu práce. Úspěšní žáci mohou po absolvování školy pokračovat ve studiu na většině vysokých a vyšších odborných škol.

Výuka je podporována spoluprácí s odbornými firmami v oblasti moderních technologií a trendů s využitím perspektivních  elektronických součástek.

Žákům nabízíme:

  • V 1. ročníku všeobecné zaměření s důrazem na základy elektrotechniky a výpočetní techniku.
  • Ve vyšších ročnících je výuka zaměřena odborně.
  • Studenti mají k dispozici tři televizní studia, několik digitálních střižen a mají možnost se podílet na výrobě pořadů pro kabelovou televizi. K dispozici je také zvukové studio, odkud je vysíláno WebRádio Epigon, jehož program tvoří právě studenti tohoto oboru.

Absolvent získá:

  • Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
  • Předpoklady pro samostatné podnikání v oboru.

Uplatnění absolventa:

Absolvent může vykonávat technickou činnost středního managementu v oblasti přípravy a kontroly výroby a jakosti výrobků. Uplatní se jako technolog, konstruktér, zkušební technik či obchodník. Zaměření na studiovou a TV techniku umožňuje uplatnění v regionálních TV a rozhlasových studiích.