Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Žákům nabízíme:

Vysokou kvalitu vzdělání v oblasti instalatérských a elektro praxi.

Kvalitní výukové prostředí.

Odbornou výuku vedenou zkušenými pedagogy.

Možnost získání praxe u renomovaných stavebních firem.

 

Absolvent získá:

Osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti

v elektrotechnice.

Osvědčení pro polyfůzní svařování plastů, svařování plamenem, řezání kyslíkem, pájení mědi na měkko a na tvrdo, pájení atmosférickým hořákem.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent studijního oboru  je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecnými odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti kompletních prací na vnitřních rozvodech instalatérských a elektrotechnických (provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení).

Orientuje se ve čtení stavební a projektové dokumentaci, v mechanických, technických a chemických vlastnostech stavebních materiálů, ve volbě technologického postupu, v přípravě a používání potřebného nářadí, náčiní, pracovních pomůcek a mechanizačních prostředků.

 

Absolvent je připraven k výkonu činností v oblasti prací na rozvodech instalatérských a elektrotechnických zařízeních.

Může zastávat pozice technicko-hospodářských pracovníků, servisních techniků, elektromechaniků, apod.

Získá předpoklady pro samostatné podnikání v oblasti instalatérských a elektrotechnických zařízení budov i v příbuzných oborech.